"Eenvoud = mooi"

Richard Westerhuis

Ondernemer,
conceptueel fotograaf,
kunstverzamelaar en
zeezeiler.

De kunst van eenvoud als ondernemer

Richard Westerhuis is vanaf zijn negentiende levensjaar actief in het ondernemerschap en heeft met passie en succes zijn weg daarin gevonden. Zijn levensmotto luidt: "Eenvoud is mooi," een principe dat hij nastreeft in alles wat hij doet.

Hoewel sommigen zijn toewijding aan het continu simplificeren van processen als ingewikkeld ervaren, gelooft Westerhuis dat het juist de concentratie en toewijding zijn die ondernemers helpen om voortdurend alert te blijven op de kansen die zich voordoen.

Richard Westerhuis ziet zichzelf als een vooruitstrevende ondernemer met een creatieve blik en een onderzoekende geest, altijd gericht op wat de toekomst kan brengen. Niets geeft hem meer voldoening dan het behalen van succes in een project, om daarna onmiddellijk de volgende uitdaging aan te gaan. Voor Westerhuis staat ondernemerschap gelijk aan voortdurende beweging en ontwikkeling; stilstand is voor hem ondenkbaar in de dynamische wereld van het bedrijfsleven. Deze overtuiging heeft hij niet alleen volledig omarmd, maar ook bewezen door deze succesvol toe te passen in zijn ondernemingen.

Assumption is the mother of all fuckups

Richard Westerhuis

Avonturier op zee

Richard’s bestaan buiten de zakelijke wereld wordt gekleurd door zijn fervente passie voor (oceaan)zeilen, een liefde die hem reeds vanaf zijn jeugd in zijn greep heeft. Zijn reis op het water begon als een jonge Optimist-zeiler. Sinds zijn zevende brengt Westerhuis een aanzienlijk deel van zijn tijd door op het water, waar hij zich omgeven weet door de majestueuze natuur en het kalmerende ritme van de golven.

Deze vroege ervaringen op het water inspireerden hem om door te groeien tot zeilinstructeur, waar hij zijn passie en kennis over zeilen kon delen met anderen. Zijn avontuurlijke geest en liefde voor de zee leidden hem verder naar het zeilen met een catamaran vanaf het strand in Scheveningen, een stap die hem introduceerde in de opwindende wereld van het zeezeilen.

Voor Richard is zeilen veel meer dan een hobby; het is een ervaring die de menselijke ziel raakt. Het trotseren van de open zee brengt een diep gevoel van nederigheid en het besef van onze nietigheid tegenover de overweldigende krachten van de natuur. Deze momenten op het water benadrukken voor hem de ware essentie van het mens-zijn en de verbondenheid met de natuur.

Maker en verzamelaar

Al op jonge leeftijd werd Richard gefascineerd door fotografie, aangewakkerd door de magie in de donkere kamer van zijn vader. Deze vroege blootstelling en zijn eigenzinnige karakter leidden hem langs een pad van experimenteel leren en het ontwikkelen van een onderscheidende stijl. Zijn verlangen naar zelfstandigheid schonk hem de ruimte om zijn creativiteit te ontplooien; zelfs toen fotografie even naar de achtergrond verschoof, bleef zijn liefde voor kunst diepgeworteld.

Een keerpunt in 2014, in de vorm van een burn-out, wakkerde zijn passie voor fotografie weer aan, waardoor hij zich overgaf aan ongeremd experimenteel werk en het scheppen van verhalende kunstfotografie. Als autodidact wist hij zijn vaardigheden te verfijnen door nauwgezet te observeren en te experimenteren, met een voorkeur voor minimale digitale bewerking. Zijn unieke benadering, waarbij hij geënsceneerde situaties combineert met spontane momenten, heeft hem niet alleen internationale erkenning opgeleverd, maar ook diverse prestigieuze onderscheidingen.

Zijn fotografische werk verdiept zich in de fragiele essentie van het mens-zijn en de complexiteit van sociale verhoudingen, aangewakkerd door zijn fascinatie voor psychologie en de veelzijdigheid van de menselijke identiteit. Zijn fotografie is een continue ontdekkingsreis naar zichzelf en de mensheid, waarbij hij de kracht van kwetsbaarheid en uniciteit onderzoekt.

Als kunstverzamelaar heeft hij een affiniteit met kunst op het snijvlak tussen realisme en abstractie. Zijn collectie, zorgvuldig gecureerd door de jaren heen, weerspiegelt deze fascinatie in werken die de grenzen van de waarneming en expressie uitdagen. Deze kunstwerken, die vaak portretten omvatten, moedigen aan om verder te kijken dan het oppervlakkige, om de diepere lagen en emoties te verkennen die schuilgaan achter het zichtbare.

Binnen zijn verzameling ligt een sterke nadruk op hedendaagse kunst, gecreëerd door nog levende kunstenaars. Hij waardeert de mogelijkheid om deze kunstenaars te bezoeken in hun ateliers, waar hij directe gesprekken kan voeren over hun inspiratiebronnen, technieken en artistieke aspiraties.

DE SERIES

Richard Westerhuis is als fotograaf niet zozeer bezig met de kijker, maar gaat liever zijn eigen weg. Hij ontwikkelt zijn eigen ideeën over het medium fotografie en hoe dit gebruikt kan worden. Daartoe ensceneert hij dingen, waarbij hij het experiment niet schuwt. Eigenlijk zoals een schilder kijkt en zoekt. Daarom liggen de foto's van Westerhuis op het netvlies van de kijker. Hun originaliteit is zo onderscheidend dat ze allerlei gevoelens bij ons oproepen: verrassing, bewondering, genegenheid en tederheid.

CURRICULUM VITAE

1988-1990
Particulier kinderdagverblijf
De tijd ver voorruit

Het eerste bedrijf dat Richard Westerhuis samen met Yvonne Swaans samen heeft uitgedacht en ook opgericht was een particulier kinderdagverblijf. Eind jaren tachtig bestond dit type bedrijven bijna nog nergens. Ze vonden een geschikte locatie, hadden na 1 advertentie en een interview in een plaatselijke krant al klanten en personeel, maar kregen te maken met toentertijd nog niet uitgekristalliseerde wet- en regelgeving. Dat was voor de jonge enthousiaste doeners nog een stapje te ver.

1990-2004
Direct Wonen
Het gat in de markt

Start “De Kamer Balie” in Eindhoven. Een bemiddelingsbureau in kamers, onzelfstandige woonruimte. Dit plan pakte goed uit. Een spreekwoordelijk gat in de markt was ontdekt! Ze besloten de processen te beschrijven en te verfijnen en in 1991 werd besloten om vestigingen te gaan openen. Het bedrijf groeide snel. In 1993 veranderde de naam in Direct Wonen. In 1995 had het bedrijf een eerste website in de lucht. Uiteindelijk stond er na 8 jaar een landelijke keten van 30 vestigingen

2004 - 2007
Direct Wonen Verkoopmakelaars - Hypotheken - Verzekeren
Van verhuurbemiddeling naar nieuwbouw ontwikkeling

Wat ze begonnen als een klassieke verkoopmakelaars formule werd al snel omgebouwd naar een nieuwbouwmakelaars concept. Dit door de toenemende vraag naar nieuwbouwprojecten en de mogelijkheid om dit soort verkopen projectmatig aan te pakken. Vooral Richard Westerhuis ging hier helemaal in op. Mooie en spraakmakende projecten heeft het bedrijf mogen verkopen. Een project als het Funenpark in Amsterdam met 300 woningen en 200 appartementen in de Statendam in Rotterdam zijn hier enkele voorbeelden van. Vanuit Direct Wonen Verkoopmakelaars kwam ook de oprichting van Direct Hypotheken en Direct Verzekeren voort. Deze laatste 2 bedrijven vormen de basis voor de interesse (en het succes) binnen de financiële dienstverlening.

2007 - 2010
Beursgang Direct Wonen
Een andere koers

Een beursgang in 2007 gaf de ondernemers de mogelijkheid om de ambities verder te verwezenlijken.

2010
Beursexit Direct Wonen
Terug naar de essentie

Mede ingegeven door de financiele crisis in 2008 en het gebrek aan lange termijn visie van de externe aandeelhouders werd in 2010 besloten om alle aandelen terug te kopen en het bedrijf van de beurs te halen.

2010 - heden
Qmulus
De basis voor de toekomst

Een reorganisatie volgde en het bedrijf werd veranderd in een investeringsbedrijf , Qmulus was geboren:
Qmulus is een investeringsmaatschappij (family office) die investeert in (Nederlandse) ondernemingen en Vastgoed.

Qmulus ondersteunt succesvolle ondernemers bij het realiseren van hun groei-ambities en ondersteunt daarbij actief op financieel, strategisch en operationeel vlak. Het vermogen van Qmulus is opgebouwd door ondernemerschap, visie, lef en gevoel voor timing.

Contact

Voor contact of meer informatie over mijn kunstwerken kunt u het contactformulier invullen. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen.